Czas Forma aktywności
7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci w jednej sali. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań, itp. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
8:00 – 8:15 Zabawy integrujące dzieci w grupie rówieśniczej.
8:15 – 8:30 Ćwiczenia poranne.
8:30 – 9:00 Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 11:30 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu.
11:30 – 12:00 Drugie śniadanie (w tym czynności higieniczno porządkowe).
12:00 – 13:15 Zajęcia relaksacyjne – wypoczynek. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej.
13:15 – 14:00 Obiad (w tym zajęcia higieniczne).
Odbiór dzieci
14:00 – 15:00 Zabawy dydaktyczne utrwalające treści. Zabawy tematyczne i wg zainteresowań dzieci.
15:00 – 16:00 Dowolne zabawy dzieci indywidualne i grupowe zgodnie z zainteresowaniami.
16:00 – 16:15 Podwieczorek dla dzieci z wydłużonym pobytem.
16:15 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci – zabawy wyciszające.

Kontakt

email: biuro@piratferdus.pl
tel. kom.: 517 063 808 (w godz. 7-17, w okresie wakacyjnym – 7-16)
adres: 61-619 Poznań – Naramowice, ul. Sielawy 13