Czas Forma aktywności
7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci w jednej sali. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań, itp. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
8:00 – 8:45 Zabawy integrujące dzieci w grupie rówieśniczej.
Zabawy muzyczno-ruchowe.
8.45 – 9.15 Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).
9.15 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10.15 – 11.30 Zajęcia dodatkowe.
Zabawy dydaktyczne utrwalające treści.
Zabawy tematyczne i wg zainteresowań dzieci.
11.30 – 12.00 Drugie śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).
12.00 – 13.30 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu.
13.30 – 14.00 Obiad (w tym zajęcia higieniczne).
14.00 – 15.00 Zajęcia relaksacyjne – wypoczynek.
Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej.
Zabawy wyciszające.
15.00 – 16.00 Dowolne zabawy dzieci indywidualne i grupowe zgodnie z zainteresowaniami.
16.00 – 16.15 Podwieczorek dla dzieci z wydłużonym pobytem.
16.15 – 17.00 Zabawy swobodne i rozchodzenie się dzieci.
W wyjątkowych sytuacjach godziny mogą ulec zmianie np. uroczystości, wycieczki, itp.

Kontakt

email: biuro@piratferdus.pl
tel. kom.: 517 063 808 (w godz. 7-17, w okresie wakacyjnym – 7-16)
adres: 61-619 Poznań – Naramowice, ul. Sielawy 13