517 063 808 biuro@piratferdus.pl

Arrr!!! Ale fajowe zajęcia mieliśmy! Poznawaliśmy zawód detektywa i od razu wiedzieliśmy, że połączenie pirata z detektywem to jest TO! Poznaliśmy słowo „daktyloskopia” oraz rzeczy, które przydają się w pracy detektywa: dyktafon, lupa, aparat fotograficzny, latarka…

Oczywiście otrzymaliśmy nasze pierwsze detektywistyczne zadanie: na podstawie wiersza Magdaleny Ledwoń szukaliśmy trzech lwów, które się ukryły. Naszym zadaniem było ich odnalezienie z wykorzystaniem różnych tropów, które lwy zostawiły. Do rozwiązania tego zadania potrzebne były zmysły wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Oczywiście doskonale sobie poradziliśmy! W końcu jesteśmy piratami – detektywami! 🙂